لیزر ULTRAPULSE CO2

لیزر ULTRAPULSE CO2 ضایعات سطحی پوست ، چین و چروک ، اسکار آکنه (جای جوش ) ، کلوئید (گوشت اضافه) ، خالها و سایر ضایعات پوستی را از سطح به عمق تخریب می نماید ، از این لیزر جهت درمان موارد زیر کمک میگیریم :

  1. خالها
  2. اسکار آکنه (جای جوش)
  3. انواع زگیل

نحوه انجام لیزر ULTRAPULSE CO2
لیزر ULTRAPULSE CO2 نوری با طول موج بالا از خود ساطع میکند که میتواند ضایعات سطحی پوست را تخريب و در ادامه ترمیم نماید.​​​​​​​