کاشت مو

به طور خلاصه كاشت مو يعنی انتقال مو از پشت سر به جلو و جاهاى خالى سر.
موهای پشت سر انسان نسبت به هورمون های مردانگی كه علت اصلی ريزش موی سر هستند مقاومند و به هر جايی هم منتقل شوند اين مقاومت را همراه خود می برند ،پس ما اين موها را به مناطقی كه كم مو است منتقل كرده و با شكلی كه مناسب تر است نظم می دهيم.
موهای کاشته شده دائمی هستند، ريزش ندارند، قابل شستشو، اصلاح و آرايش می باشند.

مراحل کاشت مو

١-برداشت مو ( به دو روش FIT و FUT)
٢-كاشتن موهای برداشت شده
در روش FUT که روش اصلی و استاندارد کاشت مو است، باريكه ای از پوست و مو از پشت سر برداشته شده و در زیر میکروسکوپ به قطعات كوچكی به نام گرافت تقسيم می شود و پس از آن گرافتها کاشته می شوند. در روش FIT فولیکولهای مو برداشته شده و در قسمت های لازم کاشته میشوند.
در روش ترکیبی که در چند سال اخیر ابداع شده هر دو عمل FIT وFUT با هم در یک جلسه انجام میشود.
روش برداشت به هر كدام از دو روش FUT يا FIT انجام شده باشد، كاشت آنها تقريباً فرق خاصی ندارد و موها در ناحیه گیرنده با ایجاد برش هایی در حد یک میلی متر پیوند زده می شوند.
موهای كاشته شده به مدت دو هفته رشد می كنند كه مؤيد گرفتن پيوندها است، سپس درصد زيادی از آنها از هفته سوم شروع به ريزش ميكنند اما ريشه موها زنده هستند و موهای جديد از ماه دوم به بعد ظاهر ميشوند كه در ابتدا نازك و كركی شكل هستند و سپس ضخيم می گردند. در اکثریت افراد همراه با ریزش موهای کاشته شده، تعدادی از موهای قبلی بیمار در اطراف محل کاشت نیز وارد فاز استراحت شده و ریزش پیدا می کنند و محل کاشت برای مدتی (شاید تا ۴ الی ۶ ماه ) کم پشت تر از سابق دیده می شود، این حالت موقتی است و با بیرون آمدن موها از حالت استراحت و رشد موهای کاشته شده تراکم مورد انتظار ایجاد میگردد.